fbpx
shop-icon

100% dofinansowania na szkolenia z druku 3D.
Udzielamy wsparcia w uzyskaniu dotacji

Zapytaj o szczegóły

Pracodawco! Otrzymaj 100% dofinansowania na szkolenia dla siebie i pracowników w ramach dotacji KFS. Wykorzystaj te środki na szkolenia z technologii druku 3D i obsługi drukarek 3D. Jak pozyskać pieniądze na szkolenia z druku 3D? Kto może ubiegać się o 100% dofinansowania? Przeczytaj nasz poradnik i skontaktuj się z nami po pomoc w doborze programu szkolenia.

W 2021 r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczył ponad 259 mln zł na szkolenia pracowników. Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (możliwe jest wskazanie jednego lub kilku priorytetów). Wśród priorytetów znajdują się punkt dotyczący nowych technologii, takich jak wytwarzanie przyrostowe:

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.

Uzyskaj dofinansowanie z naszą pomocą

e-mail: info@druk3d.cx
tel.: +48 12 307 25 24

info-kfs-4

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Firmy i instytucje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Do programu nie można zgłosić pracowników zatrudnionych w oparciu o inne rodzaje umów (np. umowy o dzieło).
 

Kto może być wnioskodawcą?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże firmy
 • Instytuty badawcze itp.

 

Na co możesz przeznaczyć środki z dofinansowania?

 • Kursy online
 • Szkolenia stacjonarne

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Jakie szkolenia oferuje nasza firma w ramach dofinansowania?

 • Szkolenia z technologii druku 3D
 • Szkolenia z obsługi drukarek 3D w technologiach FDM, SLA, PolyJet

Program szkolenia dobieramy według potrzeb Klienta oraz poziomu wiedzy uczestników. Skontaktuj się z nami – wspólnie ustalimy zakres merytoryczny warsztatów oraz pomożemy uzyskać dofinansowanie.

Sprawdź przykładową ofertę szkoleniową >
 

Dlaczego my?

 • Jesteśmy ekspertami z zakresu technologii addytywnych – 10 lat doświadczenia w branży;
 • Nasi szkoleniowcy mogą pochwalić się certyfikatami, uprawniającymi do prowadzenia szkoleń w wybranych technologiach druku 3D;
 • Jesteśmy certyfikowaną jednostką szkoleniowo-doradczą wg standardu SUS 2.0., pozwala nam to zagwarantować fachową usługę i kwalifikować się jako jednostka szkoleniowa do projektu KFS.sus_standard

 

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie od KFS?

 • Wybrać instytucję bądź podmiot szkolący i ustalić w jakim zakresie chcemy się przeszkolić;
 • Pobrać wniosek ze strony powiatowego urzędu pracy;
 • Złożyć wniosek w wersji papierowej bądź elektronicznej (w zależności od wymagań).

 

Co dalej?

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji:
 • Podpisanie umowy z urzędem;
 • Podpisanie umowy z naszą firmą;
 • Wypłata środków na konto firmy;
 • Realizacja szkolenia przez firmę CadXpert;
 • Wystawienie faktury;
 • Opłacenie faktury;
 • Rozliczenie z urzędem.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Powiatowy Urząd Pracy – właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy naboru są różne, w zależności od konkretnego urzędu pracy. Informacje o terminach naborów znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy siedziby Twojego pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

Co jeśli nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Nic nie szkodzi! Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

Nabór wniosków już się rozpoczął! Nie czekaj - zgłoś się do nas, by otrzymać nawet 100% dofinansowania na szkolenie z druku 3D

Zapytaj o szczegóły