fbpx
shop-icon

Inwentaryzacja muzealiów - skaner 3D w muzeum

Cyfrowe odwzorowanie muzealiów to pracochłonny, ale zarazem bardzo istotny temat w kontekście utrzymania dziedzictwa narodowego. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jako jedno z modelowych rozwiązań przy odwzorowaniu muzealiów podaje wykorzystanie skanerów 3D1. Poniższy film oraz artykuł przedstawia proces odwzorowania muzealiów z wykorzystaniem skanera 3D oraz ukazuje jego efekty.

 

Skaner 3D w muzeum – zasada działania

Skaner 3D odwzorowuje geometrię (oraz kolor) obiektu i tworzy na tej podstawie model 3D. Model ten jest chmurą punktów, zapisywaną najczęściej w formacie STL. Taki sposób zapisu rekomenduje również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w “Katalogu Dobrych Praktyk Obiektów Muzealnych” 1 (taki plik otworzyć można również z łatwością w większości programów 3D (również darmowych).

 

Do inwentaryzacji mniejszych obiektów (średnica do kilkudziesięciu centymetrów) wykorzystuje się skanery stacjonarne, natomiast do muzealiów wielkogabarytowych skanery 3D ręczne. (niektóre urządzenia jak np. skanery 3D EinScan Pro pozwalają na skan stacjonarny lub ręczny).

reczne i stacjonarne skanowanie 3D

Przedstawienie różnych metod skanowania 3D

W przypadku inwentaryzacji budynków lub obiektów nawet kilkunastometrowych należy wykorzystać skanery 3D pobierające dane na dużą odległość, które np. w ciągu kilku godzin zinwentaryzują budynek wielkości kościoła.

Do muzeum wykorzystywać można zarówno skanery stacjonarne, które digitalizują małe obiekty lub ręczne pozwalające na stworzenie modelu 3D na podstawie dużych obiektów, rzeźb i innych.

“Scan The World” to firma, która wykorzystuje skaner 3D EinScan Pro 2X do digitalizacji rzeźb i innych skarbów historycznych. Zobacz film, w którym założyciel opowiada swoją historię i ukazuje jak wygląda skanowanie 3D w muzealnictwie.

“Scan the world” to nie tylko firma, ale inicjatywa społeczna, która łączy ludzi i archiwizuje obiekty muzealne na całym świecie. Jej celem jest zachowanie sztuki dla przyszłych pokoleń w formie cyfrowej. Wiele rzeźb i innych muzealiów ulega zniszczeniu, a dzięki nowym technologiom szybko i precyzyjnie można przenieść fizyczne obiekty do biblioteki 3D.

 

Korzyści z zastosowania skanera 3D w muzeum

Skanery 3D przynoszą dużą rewolucję w odwzorowaniu muzealiów, jednak poniżej przedstawiamy konkretne korzyści, które wymienia Jon Beck po kilku tygodniach pracy ze skanerem 3D:

  • Urządzenie pozwala na archiwizację całego obiektu nawet w ciągu kilku minut
  • Skaner 3D to uniwersalne urządzenie, które umożliwia inwentaryzację dużych lub małych obiektów. Skaner wykorzystywany przez założyciela “Scan the world” to EinScan Pro 2X Plus, który pozwala na skanowanie stacjonarne lub ręczne. Dzięki temu osiągana jest duża dokładność bez względu na wielkość obiektu.
  • Skaner jest lekki i mobilny, co ułatwia zeskanowanie dużych obiektów lub tych, które znajdują się na dużej wysokości.

Źródła

1 Katalog Dobrych Praktyk ze strony Ministerstwa: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20121030Katalog_dobrych_praktyk_digitalizacji_obiektow_muzealnych.pdf
2 Źródło: Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, E. Bunsch, P. Ceraficki, W. Pyzik, R. Sitnik, W. Staszkiewicz, M. Szala ze strony NIMOZ: A. Kuśmidrowicz-Król, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012

pop-up 9 bledow popelnianych przy zakupie skanera 3d