fbpx
shop-icon

Uczymy studentów AGH drukowania i skanowania 3D

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie mogą zdobywać wiedzę i pierwsze doświadczenia w technologiach przyrostowych oraz w technologii skanowania 3D. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać edukację młodych specjalistów.

Współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami to ważny krok w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego podjęliśmy się objąć swoim patronatem przedmiot na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Metody przyrostowego formowania w inżynierii materiałowej i medycynie

Przedmiot: Metody przyrostowego formowania w inżynierii materiałowej i medycynie obejmuje 28 godzin wykładów, 14 godzin ćwiczeń projektowych i tyle samo godzin zajęć laboratoryjnych. Przedmiot pod patronatem CADXPERT odbywa się na I stopniu studiów jako przedmiot obieralny. W roku akademickim 2017/ 2018 uczestniczyło w nim 49 słuchaczy na kursie stacjonarnym i 13 na kursie niestacjonarnym. W semestrze letnim 2018/2019 przedmiot wybrało 15 słuchaczy studiów stacjonarnych.

Wprowadzenie przedmiotu do programu studiów na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie uzupełnia przekazywaną wiedzę o nowe technologie. Przekazywana wiedza przygotowuje słuchaczy interdyscyplinarnie z zakresu projektowania w systemach CAD, rekonstrukcji w oparciu skanowanie lub obrazowanie TK oraz wspomagania projektowania technologii wytwarzania wyrobów.

Prace dyplomowe z technologii drukowania 3D

Z wykorzystaniem technologii przyrostowych zrealizowano trzy prace dyplomowe inżynierskie o charakterze przyczynkowym z zakresu:

  • projektowania procesów kucia matrycowego przez studenta Jakuba Zacharejkę – promotor prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik,
  • odlewania ciśnieniowego przez Michała Medesa – promotor dr inż. Piotr Nikiel,
  • przygotowania zabiegu rekonstrukcji żuchwy przez Karinę Guzdek – promotor prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik.

Mamy nadzieję, że wykształceni z nasza pomocą przyszli inżynierowie będą wspierać przemysł oraz branżę druku 3D w rozwoju technologii i nowatorskich rozwiązań.

agh-cadxpert2