fbpx
shop-icon

GrabCad Print Advanced FDM
Nowe funkcje optymalizacji do druku 3D

Pobierz demo i sprawdź

GrabCad Print jest popularnym i wygodnym systemem konwertującym modele CAD do pliku obsługiwanego przez maszyny Stratasys. Oprogramowanie wraz z najnowszą aktualizacją 1.31. uzyskało dodatkowy moduł Advanced FDM. W ten sposób znany program otrzymał wiele przydatnych funkcjonalności, które pozwalają osiągnąć jeszcze więcej z możliwości produkcyjnych systemów Stratasys. GrabCad Print Advanced FDM to rozbudowane, ale i intuicyjne oprogramowanie, z którym osiągniesz zupełnie nową jakość wytwarzania.

W nowym module Advanced FDM możesz określić obszary wytrzymałości i sztywności, kontrolne wypełnienia, zapewnić wystarczającą ilość materiału wokół otworów z wkładkami i uniknąć szwów (miejsc gdzie głowica zaczyna/kończy warstwę). Wszystkie niezbędne ścieżki są następnie automatycznie obliczane bez konieczności ręcznego manipulowania poszczególnymi warstwami. Dzięki temu ograniczamy czas potrzebny do przygotowania wydruku, jednocześnie poprawiając ogólną jakość elementu.

Oprogramowanie jest kompatybilne z drukarkami 3D:
F170, F270, F370,F900, wszystkie systemy drukujące Fortus z wyłączeniem modeli 250mc oraz 360mc.

Obsługiwane materiały:
ABS-M30, ASA, Nylon 12, Nylon CF, PC, Ultem 9085, Ultem 9085 CG, Ultem 9085 Black.

Obsługiwane rozszerzenia plików:
Natywne pliki CAD (listę rozszerzeń można znaleźć tutaj)
Z racji tego, że tryb Advanced FDM wykorzystuje precyzyjne wartości geometrii, formaty siatki takie jak: .STL, .VRML i .OBJ nie są obsługiwane.

Poradnik obsługi oprogramowania GrabCad Print Advanced FDM (v1.31)

Przygotowanie plików

W oprogramowaniu Stratasys Insight (jeśli wcześniej z niego korzystałeś) można dostosować ustawienia drukowania za pomocą opcji „Custom Groups” i zastosować je oddzielnie do każdej warstwy. Natomiast w przypadku Advanced FDM musisz zastosować swoje ustawienia do cech geometrycznych (brył i ścian) już w pliku CAD. Dlatego też, jeśli chcesz, aby określony obszar modelu był drukowany z innymi ustawieniami niż w pozostałych miejscach, to ten obszar musi być zdefiniowany w CAD.

Poniższy model został zaprojektowany tak, aby był drukowany jako jeden element z przeważnie niepełnym wypełnieniem, a tylko w niektórych obszarach z solidnym wypełnieniem. Część została pocięta na wiele obiektów, a następnie zapisana jako model wieloobiektowy.
grab cad file

Podstawowa obsługa trybu Advanced FDM

Gdy potwierdzisz, że Twoja drukarka i materiały spełniają wymagania, możesz włączyć Advanced FDM: w menu File> Preferences> FDM wystarczy zaznaczyć okno Enable Advanced FDM. Spowoduje to dodanie przycisku zaawansowanego widoku FDM na głównym pasku nawigacyjnym po prawej stronie.
preferences-new project
Po wejściu w Advanced FDM zobaczysz nowy interfejs użytkownika:
nowy projekt
Po uruchomieniu trybu Advanced FDM wykonujemy następujące czynności:

 • wczytanie modelu CAD do projektu
 • wybranie części do edycji i aktywowanie ich
 • wybranie podstawowych parametrów druku
 • orientacja modelu
 • dostosowanie parametrów całej bryły lub jej części
 • weryfikacja warstw w podglądzie wydruku
 • zapisanie, eksportowanie lub wysłanie bezpośrednio do GrabCad Print.

Poniżej znajduje się opis każdej z czynności krok po kroku.

Tworzenie projektu w trybie Advanced FDM

Podczas korzystania z Advanced FDM należy stworzyć nowy projekt. GrabCAD Print i Advanced FDM wykorzystują różne formaty plików i nie mogą być otwierane jednocześnie. Dlatego wszelkie zmiany dokonane w GrabCAD Print muszą zostać zapisane przed użyciem Advanced FDM i odwrotnie.

Dodawanie i aktywowanie modeli
Użyj przycisku Add Models lub File> Add Models, aby przenieść pliki CAD do projektu Advanced FDM. Możesz dodać wiele modeli do projektu, ale edytować da się tylko jeden obiekt naraz. Aby rozpocząć edycję części, obiektu lub grupy, musisz go aktywować, klikając dwukrotnie na wybrany element. Możesz także aktywować elementy z menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu projektu.
aktywacja
Jeśli Twój model składa się z jednego obiektu, zostanie aktywowany automatycznie.

Jeśli model jest złożeniem lub ma wiele brył, możesz wybrać wydrukowanie ich jako oddzielnych elementów lub jako złożoną część. Odpowiada za to funkcja tworzenia połączonych grup. Wybierz element najwyższego poziomu dla części, którą chcesz wydrukować jako złożoną i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Merge”. Utworzysz scaloną grupę, którą możesz teraz aktywować z panelu projektu.
merge
Jeśli Twój model ma części lub obiekty, które nie są przeznaczone do drukowania, możesz je ukryć za pomocą menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Wybór drukarki i zmiana ogólnych ustawień drukowania
Wybierz drukarkę z listy rozwijanej u dołu panelu projektu. Wybierz ustawienia drukarki z pierwszego zestawu narzędzi po prawej stronie. Drukarka ma zastosowanie do całego trybu Advanced FDM, ale możesz ją zmienić w dowolnym momencie, a zmiany zostaną zachowane.
drukarka-print set
Ogólne ustawienia drukarki muszą być wprowadzone ręcznie, a nie automatcznie, jak w przypadku oprogramowania GrabCAD Print. Dzieje się tak, ponieważ Advanced FDM nie nawiązuje połączenia z rzeczywistą drukarką. Ustawienia drukowania można zmienić dla każdego aktywowanego obiektu, z wyjątkiem tych w połączonych grupach.

Ustawienia orientacji
Narzędzie ustawienia orientacji jest podobne do tego dostępnego w GrabCAD Print. Możesz ustawić orientację dla każdego aktywowanego obiektu z wyjątkiem tych w połączonych grupach.
orientacja

Dostosowanie parametrów całej bryły lub jej części

Istnieją dwie opcje do wyboru: bryła (Body) i część (Face). Wybierz bryłę, klikając ją w głównym ekranie lub w panelu projektu. Możesz także przytrzymać Shift i kliknąć w wybrane obiekty w panelu projektu lub kliknąć i przeciągnąć, aby ustawić obszar zaznaczania w głównym oknie.

Aby wybrać część, kliknij przycisk „Face” w obszarze „Selection Settings”. Przytrzymaj Shift + kliknięcie, aby zaznaczyć wiele części.

lista opcjiUstawienia bryły
Ustaw parametry wydruku 3D tak jak w GrabCAD Print z kilkoma dodatkowymi opcjami.

 • Wytrzymałość – dostosowuje gęstość wzoru wypełnienia, od najmniejszego możliwego aż do wypełnienia Solid.
 • Sztywność – dostosowuje liczbę konturów wokół pionowych powierzchni i stałych warstw wokół poziomych powierzchni.
 • Advanced options — te ustawienia zastępują kontrolę wytrzymałości.
 • – Wzór wypełnienia – pozwala wybrać konkretny styl wypełnienia. Podpowiedzi opisują różne dostępne wzory.
 • – Gęstość wypełnienia – kontroluj gęstość wzoru wypełnienia w punktach procentowych.
 • – Kąt wypełnienia – obróć wzór wypełnienia, aby lepiej dopasować go do geometrii modelu.

Ustawienia części
body-face
To nowy zestaw parametrów, które są unikalne dla Advanced FDM.
body-face

Apply Inserts – ponieważ nie zaleca się drukowania gwintów, możesz użyć Advanced FDM, aby wybrać dowolny otwór (powierzchnię cylindryczną) w geometrii. Ustaw odpowiednie wymiary do umieszczenia gwintów w postaci metalowej wkładki.

Make Self-Supporting – jeśli masz w swojej geometrii otwory, które zostaną wydrukowane poziomo, funkcja ta zmieni je w kształt rombu, dzięki czemu nie będą wymagały materiału pomocniczego.

Avoid Seams – każdy punkt końcowy ścieżki pozostawia niewielką nieregularność na powierzchni wydruku, zwykle na krawędzi. Wybierz i zastosuj tę funkcję, jeśli dana powierzchnia powinna mieć wysoką dokładność wymiarową. Zapobiegnie to zakończeniu ścieżki na wybranej krawędzi lub na okolicznych krawędziach.

Grubość powierzchni – podobna do kontroli sztywności dla brył, ale zastosowana do konkretnej części.

Przeglądanie zmian w ścieżkach w podglądzie warstw

Wejdź w opcję „Slice preview” z narzędzi po prawej stronie. Tutaj możesz dostosować zakres widoku, aby zbadać określone warstwy w całym modelu.

W narzędziu „Slice preview” znajdziesz również czas druku i szacunkowe zużycie materiałów.
slice preview

Eksport projektu do druku

Każdy aktywowany element możesz wydrukować.
send to print
Możesz wyeksportować aktywowany obiekt jako plik CMB, który zostanie później przeniesiony do Print Center, Control Center lub przesłany bezpośrednio do drukarki przez USB.

Po naciśnięciu „Send to print”, program poprosi o zapisanie i zamknięcie Advanced FDM oraz dodanie aktywowanego obiektu jako pliku CMB w nowym projekcie drukowania.

Możesz także zbiorczo eksportować pliki CMB wszystkich obiektów do wydruku, jeśli klikniesz „Eksport” podczas przeglądania części najwyższego poziomu.

Możesz także zapisać swój zaawansowany projekt FDM za pomocą File> Save as …

Uwaga: Projekty zapisane w Advanced FDM będą używać rozszerzenia pliku *. print-fdm, aby odróżnić je od zwykłych projektów GrabCAD Print.

Przydatne materiały

 

Poradniki video i tutoriale

Pobierz demo oprogramowania i testuj jego funkcje za darmo

Pobierz teraz
wydruk przepustnica - uslugi
Otrzymaj wydruk próbny w technologii FDM

Poznaj technologie przyrostowe. Sprawdź właściwości materiałów.
Zamów już dziś bezpłatny wydruk próbny.

Otrzymaj wydruk próbny

Proponowane posty

Proponowane posty